Moderní gymnastika Michaely Křenkové

Moderní gymnastika je sport pro mladé dívky, který kombinuje prvky baletu, gymnastiky, tance a akrobacie a to jak s náčiním tak bez něj. Náčiním se rozumí švihadlo, obruč, míč, kužele a stuha.

Estetická skupinová gymnastika je jedno z odvětví gymnastiky, které je založené na plynulých, rytmických a dynamických pohybech celého těla. Jednotlivé pohyby na sebe navazují, jako kdyby jeden pohyb vycházel přímo z pohybu přecházejícího. Sestavy obsahují různé pohyby těla, výdrže, otáčky, skoky, poskoky, taneční kroky a zvedačky. Gymnastky musí v sestavě prokázat dostatečnou ohebnost, rychlost, sílu a především ladnost. Soutěžní družstvo se skládá z 6–10 gymnastek.


Michaela Křenková trénuje na Třebíčsku od roku 1999. Pracovala i v Jihlavě a v poslední době vede i děti ve Spartaku Velké Bíteši.

V současné době Michaela Křenková spolupracuje v Třebíči s Tělovýchovnou Jednotou na sportovní hale L. Pokorného Fügnerova 1226/10 - TJ MG ELVIS. Dále ve vlastním Sportovním Klubu Estetické Skupinové Gymnastiky Baver taktéž na sportovní hale L. Pokorného - SK ESG Baver a v neposlední řadě s Tělovýchovnou Jednotou Moderní Gymnastiky Spartak ve Velké Bíteši - TJ MG Spartak Velká Bíteš.

Poslední Aktuality Celkem 71 článků