Podpora oddílu

Náklady oddílu tvoří pevné technické výdaje (pronájem tělocvičny, gymnastický koberec, audio aparatura, gymnastické náčiní, semináře trenérů a rozhodčích, apod.), výdaje na propagaci oddílu (webové stránky, tiskoviny, PR články a propagace sponzorů) a provozní výdaje (účast na závodech, vlastní závody a exhibice, letní gymnastické soustředění, poplatky a další) závislé na počtu gymnastek a rozsahu oddílové aktivity.

V současné době tyto nemalé náklady v minimální výši pokrývá příspěvek mateřské TJ Třebíč a členské příspěvky členů oddílu. Zbylou, větší, část nákladů hradí rodiče gymnastek a ochotní sponzoři.


Pomozte zlepšit podmínky pro gymnastky tak, aby dosahovaly ještě lepších úspěchů!


Našim sponzorům a partnerům jsme schopni nabídnout:
- propagaci na webu
- reklamu a PR články v klasických médiích (tisk, rádio)
- zviditelnění během akcí pořádaných oddílem pro veřejnost
- uspořádáním exhibičních vystoupení na akci sponzora/partnera
- radost malých děvčat z jejich úspěchů, kterých by bez vás nedosáhlyKontaktujte nás:
Michaela křenková
Mobil: 775 799 196
Email: info@mgelvis.cz