Informace pro rodiče

Informace a na koho se obrátit

Veškeré informace jsou na webových stránkách oddílu www.MGELVIS.cz.

S výkonnými členy oddílu komunikujte nejlépe e-mailem, můžete též volat, psát SMS a většina z nich používá i Facebook a různé internetové messengery.

Za každou gymnastku se platí stanovený členský příspěvek paušálně na školní pololetí.
Příspěvky jsou splatné v těchto termínech:

Pro I. pololetí
do 20. září
Pro II. pololetí
do 20. ledna
Pro nové členy
do 14 dnů od nástupu do oddílu

Případné ukončení členství v průběhu pololetí nezakládá nárok na vrácení členského příspěvku.Další platby
Veškeré náklady související s dalšími aktivitami sportovního klubu moderní gymnastiky (závody, sportovní soustředění, startovné, příspěvek na rozhodčího, přispět na dopravu rozhodčího s trenérem, ubytování, stravování apod.) plně hradí rodiče gymnastky.