Informace pro rodiče

Informace a na koho se obrátit

Veškeré informace jsou na webových stránkách oddílu www.MGELVIS.cz.

S výkonnými členy oddílu komunikujte nejlépe e-mailem, můžete též volat, psát SMS a většina z nich používá i Facebook a různé internetové messengery.

Za každou gymnastku se platí stanovený členský příspěvek paušálně na školní pololetí.
Příspěvky jsou splatné v těchto termínech:

Pro I. pololetí
do 20. září
Pro II. pololetí
do 20. února
Pro nové členy
do 14 dnů od nástupu do oddílu

Případné ukončení členství v průběhu pololetí nezakládá nárok na vrácení členského příspěvku.Informace o registračních poplatcích

Gymnastky jsou registrované u Českého svazu moderní gymnastiky případně ještě u Českého svazu estetické skupinové gymnastiky, případně v domácím oddíle (registrovaný zapsaný spolek).
Za tyto gymnastky je nutno na začátku roku (případně při přijetí gymnastky i během roku) zaplatit členský poplatek za registraci.
Tato registrace je nutná.Informace o poskytovaných datech

Vámi vyplněné přihlášky jsou nutné pro evidenci ve svazu (ČSMG, ESG, spolku a pod.).
Gymnastky jsou evidovány podle rodného čísla. Bez něj není možno gymnastky registrovat a tím i přijmout do oddílu.
Další platby

Veškeré náklady související s dalšími aktivitami sportovního klubu moderní gymnastiky (závody, sportovní soustředění, startovné, příspěvek na rozhodčího, přispět na dopravu rozhodčího s trenérem, ubytování, stravování apod.) plně hradí rodiče gymnastky.