Informace pro rodiče na závody

I přes naši snahu poskytovat maximum informací, stále řešíme u některých rodičů problémy spojené s účastí na závodech. Bohužel, nepřipravenost a neukázněnost vyvolává organizační problémy celé výpravy našeho oddílu a v neposlední řadě způsobuje i problémy organizátorům závodu. Těžko se pak podivovat nad nedostatky v organizaci závodů, když se jako oddíl nechováme lépe a ke zmatkům aktivně přispíváme!Povinnosti rodičů závodnic před závody:

- Sledovat pravidelně (min. 1x týdně) webové stránky, kde mohou být uvedeny další pokyny.
- Veškeré záležitosti ohledně závodů a účasti řešte prosím s vedoucím závodu.
- Veškeré dotazy a organizační záležitosti ohledně účasti a přípravy řešte včas, ne na poslední chvíli či dokonce v den závodů.
- Připravte si prosím, pokud možno přesně, finanční obnos (startovné, za rozhodčího a cestovné pro trenéra s rozhodčím), které bude vybírat vedoucí výpravy předem (většinou v pátek před závodem).
- Zajistěte si včas dopravu vlastní nebo se domluvte s jinými rodiči.Povinnosti rodičů v den závodů:

- Dostavit se na závody včas dle rozpisu, bez ohledu na to, kdy bude gymnastka startovat! Čas na prezentaci a rozcvičení je daný, pozdě příchozí nemůžou být zaregistrovány a nebudou závodit.
- Mít sebou vše potřebné – závodní dres, sportovní oblečení, přezůvky a další potřeby, jak je uvedeno na webu nebo u rozpisu závodů.
- Převléknout a učesat svoji dceru a předat ji trenérům.
- Dbát na maximální kázeň své dcery. Trenérky mají závodnice připravovat na start, ne řešit neukázněnost a shánět gymnastky po celé závodní hale.
- Sledovat pokyny vedoucího výpravy a trenérů v průběhu závodního dne.